MC-PORKKALAN RYHMÄAJO-OHJEET

1. Yleistä

Ryhmässä ajaminen on motoristeille yleinen ja varsin mukava tapa tehdä matkaa. Jotta ajaminen olisi turvallista ja nautittavaa, se edellyttää ryhmässä liikkuvilta muutamien perusasioiden ymmärtämistä ja noudattamista. Tämä ohje on laadittu selkeyttämään ryhmäajon periaatteita ja se perustuu Liikenneturvan laatimaan ryhmäajo-ohjeeseen.

Pääsääntö: Ryhmä ei ole yksittäinen ajoneuvo, vaan jokaisen yksittäisen kuljettajan velvollisuus on noudattaa liikennesääntöjä ja tieliikenneasetuksia. Näitä ovat mm. liikennevalojen noudattaminen, nopeusrajoitukset, väistämisvelvollisuudet, jne.

2. Kokoontuminen

MC-Porkkalan ryhmäajojen lähtöpaikka on Venäläisen kentän parkkipaikka ellei muuta ilmoiteta. Lähtöpaikalla ryhmän vetäjä ottaa vastaan ajoon tulevat ja mahdollisuuksien mukaan järjestää pyörät jo valmiiksi ajojärjestykseen. Ryhmän johtaja kertoo myös ryhmälle ajon kohteen ja ajoreitin, jolloin navigaattorin omistajat voivat syöttää etapit omaan navigaattoriinsa.

3. Lähtö

Tule aina kokoontumispaikalle pyörä huollettuna ja tankki mahdollisimman täynnä. Näin ryhmä pääsee suunnitellusti liikkeelle. Ryhmä tankkaa customien rytmillä, eli noin 200 kilometrin välein. Huoltoasemalle saavuttaessa yksi pyörä voi odottaa tankkaajan takana pumpulla tankkausvuoroa, muut odottavat kauempana, ettei tukita koko asemaa. Jos tiedät pyöräsi kulkevan 400 km tankillisella, tankkaat joka toinen kerta. Pääsääntö kuitenkin on: JOS YKSI TANKKAA, NIIN KAIKKI TANKKAA. Rytmin pitää säilyä.

4. Ryhmäajo

Ryhmän johtaja vastaa reitin suunnistamisesta sekä säätelee ryhmän ajonopeutta. Ajossa pyritään mahdollisen tasaiseen ja jouhevaan ajoon. Ryhmän johtaja määrää ryhmälle peränpitäjän. Peränpitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että kaikki mukanaolijat pääsevät perille, eikä ketään jätetä matkalle. Erittäin suositeltavaa on puhelinyhteys ryhmän johtajan ja peränpitäjän välillä.

Ajettaessa taajamassa, ryhmittyminen tehdään niin, että vetäjä ajaa lähellä keskiviivaa ja seuraava lähellä reunaviivaa. Koko joukko siis ryhmittyy niin, että joka toinen ajaa kaistan vasemmassa ja joka toinen oikeassa laidassa (=vetoketjumuodostelma). Ajetaan siis tavallaan kahdessa jonossa. Kokemattomimmat kuskit ja hitaammasta ajosta pitävät ryhmittyvät heti vetäjän taakse.

Tällaisessa muodostelmassa ajaen jono on lyhyempi. Turvaväli pidetään riittävänä samalla kaistanpuolikkaalla ajavaan kuitenkaan unohtamatta jättää riittävää väliä myös seuraavaan, eri puolikkaalla ajavaan. Liikennevaloissa ajetaan edellä ajava kiinni, jolloin parijonossa ryhmä on tiiviissä muodostelmassa ja vie vähemmän tilaa. Liikkeelle lähdettäessä palautetaan riittävät turvavälit. Käännyttäessä pysytään omalla kaistan osalla niin, että kaistan sisäreunalla ajavalle annetaan riittävästi tilaa käännöksen suorittamiseen. Jos joku poistuu muodostelmasta, paikka täytetään siten, että jokainen poistujan perässä ajava ajaa kiinni edellä ajavan ja täyttää näin jonoon syntyneen aukon.

Vältä nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia.

Taajaman ulkopuolella ja mutkaisella maantiellä nopeuden kasvaessa erilliset jonot yhdistetään yhdeksi jonoksi vetoketjumaisesti samalla sovittaen turvaväli edellä ajavaan riittäväksi nopeus huomioiden (3 sekunnin sääntö).

Hitaamman liikenteen ohittamisesta päättää aina ryhmänjohtaja. Ohittaminen on harkittava tarkasti huomioiden aina letkan hitaimman ja kokemattomimman kuskin ajotaidot. Ohitukset tehdään aina yksi pyörä kerrallaan. Kun olet ohittanut, pidä huoli siitä, että takanasi ohittavalle moottoripyörälle jää tilaa palata omalle kaistalle ohitettavan eteen. Ohitukset tehdään reippaasti mutta turvallisesti.

Letkassa pitää tarkkailla koko ajan myös taustapeiliä. Usein autot lähtevät ohittamaan jonoa ja silloin autot tulee päästää letkan väliin antamalla tietä. Samoin rampeista tuleville autoille on mahdollisuuksien mukaan annettava mahdollisuus tulla letkan väliin.

Letkassa EI OHITETA TOISTA LETKASSA OLEVAA eikä maantieajossa ajeta edes toisen vierelle, vaan jokaiselle on annettava mahdollisuus sivusuunnassa väistöliikkeeseen koko ajokaistan leveydeltä (esim. jalankulkijat, pyöräilijät tai muut esteet). Jos sinulle tulee välttämätön tarve päästä jonon eteen, ohita koko letka vasenta kaistaa käyttäen. Jos haluat päästää toisen eteesi, tee aikeesi selväksi käsimerkein ja siirtymällä selkeästi oikealle. Ohittamattomuus on kuitenkin pääsääntö.

Jokainen on vastuussa siitä, että näkee taustapeilistään takana ajavan. Jos letka jostain syystä, esimerkiksi liikennevaloissa, katkeaa, läpi päässeen ryhmän viimeisenä oleva on velvollinen ”merkkaamaan” seuraavan käännöksen pysähtymällä odottamaan, että takana tuleva ryhmä huomaa käännöksen. Merkkaaja voi lähteä liikkeelle kun takana tulevan ryhmän ensimmäinen laittaa vilkun päälle osoittaen näin huomanneensa käännöksen. Letkan saa tarvittaessa pysähtymään siis niin, että itse pysähtyy ja tämä sääntö pysäyttää edellä ajavat melko pian. Ryhmässä voidaan myös erikseen sopia kuka jää risteykseen osoittamaan jäljessä tulijoille oikean suunnan.

Pyörät jaetaan noin kymmenen pyörän ryhmiin, joiden vetäjät tuntevat reitin. Jos halutaan näyttävä sisääntulo johonkin kokoontumispaikkaan, sovitaan ryhmien kokoontuminen ennen saapumista perille

Käytännön marssivauhti ryhmälle on 50 kilometriä tunnissa. Tauot, tankkaamiset, hakemiset jne. hidastavat matkaa. 300 kilometriin saamme helposti kulumaan 6 tuntia.

5. Tauot

Tauolla käyttäydymme omina itsenämme, eli kuin herrasmiehet ja -naiset. Tankkaus suoritetaan ripeästi, siirrytään aina heti sivuun, kun tankki on täynnä. Kahvittelut ja muut itsensä tankkaukset tehdään käytettävissä olevan ajan puitteissa. Hyvä sääntö on, että ryhmän vetäjä tankkaa ja kahvittelee viimeiseksi. Tällä tähdätään siihen, että koko ryhmä pääsee liikkeelle, kun ryhmänjohtaja on valmis.

Usein meitä ja pyöriä tullaan ihmettelemään ja juttelemaan. Niissä tilanteissa on aina mahdollisuus puhua motoristien puolesta ja moottoripyöräilyn hienoudesta.

MUISTAKAA, ETTÄ ME KAIKKI EDUSTAMME MC-PORKKALAA JA HYVÄÄ MOTORISTIKULTTUURIA!